15 คำสั่ง ChatGPT for HR Prompts ปลดล็อคพลัง HR ยุคใหม่ 4.0

ChatGPT Prompts ปลดล็อคพลัง HR ยุคใหม่ด้วย 15 คำสั่ง ChatGPT สุดปัง! เปลี่ยนงาน HR ให้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สู่ความเป็นมืออาชีพ

สวัสดีชาว HR ยุคใหม่! รู้สึกเหนื่อยล้ากับงานรูทีน เอกสารท่วมโต๊ะ แถมยังต้องคอยอัพเดทเทรนด์ HR ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาบ้างไหม? บอกเลยว่าคุณไม่ได้เผชิญปัญหานี้อยู่คนเดียว! ในยุคที่ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญ ถึงเวลาแล้วที่ HR อย่างเราต้องปรับตัว และคว้าเอาเทคโนโลยีมาเป็น "อาวุธลับ" เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน "ChatGPT" คือ AI อัจฉริยะ ที่พร้อมเป็น "ผู้ช่วยส่วนตัว" ให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน งานวิเคราะห์ หรือแม้แต่งานสร้างสรรค์ ChatGPT เอาอยู่!

 

บทความนี้ได้รวบรวม "15 คำสั่ง ChatGPT" สุดปัง ที่ช่วยปลดล็อคพลัง HR ในตัวคุณ สู่ความเป็นมืออาชีพที่เหนือกว่า พร้อมตัวอย่าง พร้อมใช้งาน รับรองว่า ChatGPT จะกลายเป็น "เพื่อนคู่คิด" ช่วยให้คุณทำงานได้อย่าง "สบาย" "รวดเร็ว" และ "มีประสิทธิภาพ" มากกว่าที่เคย!

1. เนรมิต JD ดึงดูด Talent ระดับ Top

ปัญหา:

การเขียน Job Description (JD) ที่ โดนใจ ดึงดูดคนเก่ง และตรงกับ DNA ขององค์กร ไม่ใช่เรื่องง่าย บางครั้งก็คิดไม่ออก เขียนยังไงให้น่าสนใจ แถมบางทียังต้องมานั่งเขียนซ้ำๆ อีกต่างหาก เสียเวลาสุดๆ! ยิ่งต้องเขียนหลายตำแหน่ง หลายภาษา ยิ่งปวดหัว

 

ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยเขียน JD สำหรับตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน] ที่ [บริษัท] โดยเน้น [คุณสมบัติ] และ [วัฒนธรรมองค์กร] เป็นพิเศษ"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยเขียน JD สำหรับตำแหน่ง Data Scientist ที่ SCB โดยเน้น Data Visualization, Machine Learning และวัฒนธรรมองค์กร ที่เน้น Innovation เป็นพิเศษ"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะสร้าง JD ฉบับร่าง โดยมีโครงสร้างที่ครบถ้วน ภาษาที่สละสลวย และตรงกับ Keyword ที่สำคัญ พร้อมทั้งใส่ใจรายละเอียด เช่น ผลตอบแทน สวัสดิการ ที่น่าสนใจ ช่วยให้คุณประหยัดเวลา และลดความผิดพลาดจากการเขียนซ้ำๆ
 • คำสั่ง: "ช่วยปรับแต่ง JD นี้ ให้เหมาะกับ [กลุ่มเป้าหมาย] มากขึ้น"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยปรับแต่ง JD นี้ ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย Gen Z มากขึ้น โดยเน้นที่ Work-Life Balance และโอกาสในการเรียนรู้"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะวิเคราะห์ JD ของคุณ และปรับแต่งภาษา เนื้อหา ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เช่น ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เป็นกันเอง เน้นเรื่อง Benefit ที่ Gen Z ให้ความสำคัญ
 • คำสั่ง: "ช่วยแปล JD นี้เป็นภาษา [ภาษา] "
  • ตัวอย่าง: "ช่วยแปล JD นี้เป็นภาษาอังกฤษ"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะแปล JD ของคุณเป็นภาษาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง ทั้งยังสามารถปรับแต่งสำนวนภาษา ให้เป็นธรรมชาติ และสละสลวย

 

2. ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรม เสริมทัพ Skill พนักงาน

ปัญหา:

การฝึกอบรม คือ ยาดี ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพพนักงาน องค์กรเติบโต แต่การจะออกแบบโปรแกรมให้ ตรงใจ โดนใจ และตรงจุด มันไม่ง่ายเลย บางทีก็ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง จะจัดอบรมเรื่องอะไร ใช้วิธีไหน วัดผลอย่างไร หรือบางที Content ก็ Out ไปแล้ว!

 

ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล [ข้อมูล] เพื่อหา Training Needs ของพนักงานตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน และแบบประเมิน 360 องศา เพื่อหา Training Needs ของพนักงานตำแหน่ง Sales"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะวิเคราะห์ข้อมูลที่คุณป้อน เช่น ผลการประเมิน แบบประเมิน 360 องศา แบบสอบถาม เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน และความต้องการในการพัฒนา ของพนักงานแต่ละคน หรือแต่ละแผนก ช่วยให้คุณออกแบบโปรแกรมฝึกอบรม ที่ตอบโจทย์ และตรงจุดมากขึ้น
 • คำสั่ง: "ช่วยออกแบบโปรแกรมฝึกอบรม สำหรับพนักงานตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน] โดยเน้น [ทักษะ] เป็นพิเศษ"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยออกแบบโปรแกรมฝึกอบรม สำหรับพนักงานตำแหน่ง Sales โดยเน้นทักษะ Communication, Negotiation และ Customer Service เป็นพิเศษ"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะสร้าง Outline โปรแกรมฝึกอบรม พร้อมทั้งแนะนำกิจกรรม หัวข้อ และวิธีการวัดผล ที่น่าสนใจ โดยคุณสามารถกำหนดรูปแบบการฝึกอบรมได้ เช่น Workshop, E-learning, Coaching หรือ Mentoring
 • คำสั่ง: "ช่วยแนะนำกิจกรรม Ice-breaking ที่สร้างสรรค์ และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย [กลุ่มเป้าหมาย]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยแนะนำกิจกรรม Ice-breaking ที่สร้างสรรค์ และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย Gen Z โดยเน้นความสนุกสนาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยคุณสร้างสีสัน และความสนุกสนาน ให้กับการฝึกอบรม ด้วยกิจกรรม Ice-breaking ที่หลากหลาย และตรงกับกลุ่มเป้าหมาย

 

3. สร้างแบบประเมิน วัดผล เห็นภาพ พัฒนาต่อได้

ปัญหา:

การประเมินผลงาน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ แต่แบบประเมินที่ซับซ้อน เข้าใจยาก ไม่ทันสมัย อาจทำให้พนักงานไม่อยากกรอก ไม่เกิดประโยชน์ แถมยังเสียเวลาในการ Review อีก

ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยออกแบบแบบประเมิน [ด้านที่ต้องการประเมิน] แบบ [รูปแบบแบบประเมิน] สำหรับตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยออกแบบแบบประเมิน ผลงาน แบบ 360 องศา สำหรับตำแหน่ง Marketing Manager โดยเน้น KPI ด้าน Brand Awareness, Lead Generation และ Customer Satisfaction เป็นพิเศษ"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT สามารถออกแบบแบบประเมิน ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น แบบประเมินผลงาน แบบประเมิน
  • ตัวอย่าง: "ช่วยออกแบบแบบประเมินพฤติกรรม แบบประเมินความรู้ แบบประเมินความพึงพอใจ"
 • คำสั่ง: "ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน และให้คำแนะนำในการพัฒนา สำหรับพนักงาน [ชื่อพนักงาน]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน และให้คำแนะนำในการพัฒนา สำหรับพนักงาน ณัฐวุฒิ"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน และแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็น Report ที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการพัฒนา ที่เฉพาะเจาะจง

 

4. ร่างเอกสาร HR ครบ จบ ในที่เดียว

ปัญหา:

งานเอกสาร HR ช่างมากมาย ก่ายกอง ไหนจะสัญญาจ้าง ประกาศรับสมัครงาน แบบประเมิน จดหมายแจ้งต่างๆ บางทีแค่คิดถึงก็น่าเบื่อแล้ว ไหนจะต้องมานั่งพิมพ์ แก้ไข ตรวจสอบ อีก เสียเวลา แถมบางทียังต้องมา Copy-Paste ข้อมูลเดิมๆ ซ้ำๆ อีก

ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยร่าง [เอกสาร] โดยระบุ [ข้อมูลที่ต้องการ] "
  • ตัวอย่าง: "ช่วยร่างสัญญาจ้างงาน โดยระบุ ตำแหน่งงาน: Graphic Designer, เงินเดือน: 30,000 บาท, เริ่มงาน: 1 มิถุนายน 2567"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะสร้างเอกสาร HR ตามที่คุณต้องการ โดยมีรูปแบบที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้าง ประกาศรับสมัครงาน แบบประเมิน จดหมายแจ้งต่างๆ
 • คำสั่ง: "ช่วยแปล [เอกสาร] นี้เป็นภาษา [ภาษาที่ต้องการ] "
  • ตัวอย่าง: "ช่วยแปลสัญญาจ้างงานนี้เป็นภาษาอังกฤษ"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะแปลเอกสาร HR ของคุณ เป็นภาษาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
 • คำสั่ง: "ช่วยปรับปรุง [เอกสาร] นี้ โดย [สิ่งที่ต้องการปรับปรุง]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยปรับปรุงสัญญาจ้างงานนี้ โดยเพิ่มสวัสดิการ ประกันสุขภาพ"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะปรับปรุงเอกสาร HR ของคุณ ตามที่คุณต้องการ เช่น แก้ไขข้อมูล เพิ่มเนื้อหา หรือปรับภาษา

5. สร้าง Chatbot HR ผู้ช่วยส่วนตัว ตอบไว 24/7

ปัญหา:

HR ก็เป็นคน มีเหนื่อย เป็นธรรมดา จะให้มานั่งตอบคำถามพนักงาน 24 ชั่วโมง คงไม่ไหว ไหนจะต้องคอยอัพเดท ข้อมูล ข่าวสาร ใหม่ๆ กับพนักงานอีก


ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยสร้าง Chatbot ที่สามารถตอบคำถามพนักงาน เกี่ยวกับ [หัวข้อ] โดยอ้างอิงจาก [แหล่งข้อมูล]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยสร้าง Chatbot ที่สามารถตอบคำถามพนักงาน เกี่ยวกับนโยบายการลา สวัสดิการ และวันหยุด โดยอ้างอิงจาก Company Policy และ Employee Handbook"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยสร้าง Chatbot HR ที่ชาญฉลาด สามารถตอบคำถามพนักงานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นธรรมชาติ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • คำสั่ง: "ช่วยเพิ่ม Personality ให้ Chatbot นี้ โดยใช้ภาษา [ลักษณะภาษา] และ [อารมณ์]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยเพิ่ม Personality ให้ Chatbot นี้ โดยใช้ภาษา แบบเป็นกันเอง และ อารมณ์ ร่าเริง แจ่มใส"
  • ผลลัพธ์: Chatbot HR ของคุณจะไม่ใช่แค่ "หุ่นยนต์" ตอบคำถาม แต่จะมี "ชีวิตชีวา" มากขึ้น ด้วย Personality ที่โดดเด่น

6. ส่องหา Talent คุณภาพ ตรงใจ แบบ Sniper

ปัญหา:

ลงประกาศรับสมัครงานไป ก็เงียบกริบ หรือได้ Candidate ที่ไม่ตรงใจสักที เสียเวลา เสียโอกาส แถมบางทียังต้องจ่ายค่า Boost Post อีกต่างหาก

ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยแนะนำ Keyword สำหรับค้นหาผู้สมัครตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน] ใน [Platform] โดยเน้น [ทักษะ] และ [ประสบการณ์]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยแนะนำ Keyword สำหรับค้นหาผู้สมัครตำแหน่ง Digital Marketing Manager ใน LinkedIn โดยเน้น SEO, SEM, Content Marketing และประสบการณ์ E-commerce"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะวิเคราะห์ JD และข้อมูลตำแหน่งงาน เพื่อแนะนำ Keyword ที่เหมาะสม ช่วยให้คุณ "ยิงแอด" ได้อย่างแม่นยำ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสในการได้ Candidate คุณภาพ
 • คำสั่ง: "ช่วยเขียนเนื้อหา ประกาศรับสมัครงาน ที่ โดนใจ สำหรับตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน] โดยเน้น [จุดเด่น] และ [วัฒนธรรมองค์กร]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยเขียนเนื้อหา ประกาศรับสมัครงาน ที่ โดนใจ สำหรับตำแหน่ง Software Engineer โดยเน้น Work-Life Balance, Flexible Hours และวัฒนธรรมองค์กร ที่ Agile"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยคุณเขียนเนื้อหา ที่ โดนใจ ดึงดูด Talent คุณภาพ และสื่อสาร Employer Branding ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัมมนาฟรี! เรียนรู้การใช้ ChatGPT คำสั่งภาษาไทย เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง เพิ่มประสิทธิภาพงาน HR 300%!
สัมมนาฟรี! เสาร์ 13 กรกฎาคม ปฏิวัติงาน HR ยุคใหม่ให้เหนือชั้นด้วยพลัง AI ChatGPT

7. วิเคราะห์ข้อมูลพนักงาน ลึก ทะลุ ทุกมิติ

ปัญหา:

ข้อมูลพนักงาน มีมากมาย มหาศาล แต่การจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อ Insight ในการตัดสินใจ กลับไม่ใช่เรื่องง่าย

ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยวิเคราะห์ [ข้อมูล] และหา Trend ที่น่าสนใจ โดยเน้น [ประเด็นที่สนใจ]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล Turnover Rate ของบริษัท และหา Trend ที่น่าสนใจ โดยเน้น ปัจจัย ที่ทำให้พนักงานลาออก และ ช่วงอายุของพนักงานที่ลาออก"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูล HR ที่ซับซ้อน และหา Trend ที่ซ่อนอยู่ เพื่อ Insight ในการตัดสินใจ เช่น วิเคราะห์ Turnover Rate, Engagement Score, Performance Review
 • คำสั่ง: "ช่วยแบ่งกลุ่มพนักงาน ตาม [เกณฑ์] โดยใช้ [ข้อมูล]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยแบ่งกลุ่มพนักงาน ตาม Performance และ Potential โดยใช้ข้อมูล ผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลัง"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยแบ่งกลุ่มพนักงาน ตามเกณฑ์ที่คุณกำหนด เช่น แบ่งตาม Performance, Potential, Risk of Turnover


8. พิชิตใจ Gen Z ด้วย Content สุดปัง

ปัญหา:

Gen Z คือ อนาคตขององค์กร แต่การจะสื่อสารกับพวกเขาให้ Click ให้ โดน ไม่ใช่เรื่องง่าย Content แบบเดิมๆ อาจไม่ ปัง พอ!


ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยเขียน Caption สำหรับ โพสต์ [แพลตฟอร์ม] เกี่ยวกับ [หัวข้อ] โดยใช้ภาษาที่ [กลุ่มเป้าหมาย] เข้าใจ"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยเขียน Caption สำหรับ โพสต์ Facebook เกี่ยวกับ Company Culture โดยใช้ภาษาที่ Gen Z เข้าใจ"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยคุณเขียน Caption ที่ Catchy โดนใจ ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn
 • คำสั่ง: "ช่วยเขียน Script วีดีโอ สั้น สำหรับ [แพลตฟอร์ม] เกี่ยวกับ [กิจกรรมของบริษัท]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยเขียน Script วีดีโอ สั้น สำหรับ TikTok เกี่ยวกับกิจกรรม CSR ของบริษัท"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT ช่วยคุณสร้าง Content วีดีโอ ที่ Creative และ Engage กับ Gen Z ได้อย่างอยู่หมัด

9. สร้าง Presentation ปั๊วะๆ แบบมืออาชีพ

ปัญหา:

งานนำเสนอ คือ ยาขม ที่ HR หลายคนต้องเจอ จะทำยังไงให้ Slide ดูน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ แถมยังสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยสร้าง Outline สำหรับ Presentation เกี่ยวกับ [หัวข้อ] โดยเน้น [ประเด็นสำคัญ]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยสร้าง Outline สำหรับ Presentation เกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของฝ่าย HR ประจำปี 2567 โดยเน้น การลด Turnover Rate, การเพิ่ม Employee Engagement, และ การนำ HR Technology มาใช้"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยคุณจัดระเบียบความคิด และสร้าง Outline ที่ชัดเจน ครอบคลุม
 • คำสั่ง: "ช่วยเขียนเนื้อหา สำหรับ Slide ที่ [เลขที่ Slide] เกี่ยวกับ [หัวข้อ] โดยใช้ภาษา [ลักษณะภาษา] "
  • ตัวอย่าง: "ช่วยเขียนเนื้อหา สำหรับ Slide ที่ 3 เกี่ยวกับ ความท้าทายของงาน HR ในปี 2568 โดยใช้ภาษา ที่ Formal และ น่าเชื่อถือ"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยคุณเขียนเนื้อหา ที่ กระชับ เข้าใจง่าย และน่าสนใจ

10. เขียนอีเมล HR แบบมือโปร

ปัญหา:

อีเมล HR ต้อง Professional แต่บางครั้งก็คิดไม่ออก จะใช้ภาษาแบบไหน เขียนยังไงให้ ดูดี


ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยเขียนอีเมล ถึง [ผู้รับ] เกี่ยวกับ [เรื่อง] โดยใช้ภาษา [ลักษณะภาษา] "
  • ตัวอย่าง: "ช่วยเขียนอีเมล ถึงพนักงานใหม่ เกี่ยวกับ Onboarding Process โดยใช้ภาษา ที่ เป็นทางการ และ เป็นมิตร"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยคุณเขียนอีเมล HR ได้อย่างมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็น อีเมลแจ้งข่าว อีเมลเชิญร่วมกิจกรรม อีเมลต้อนรับพนักงานใหม่ หรือ อีเมลแจ้งผลการประเมิน
 • คำสั่ง: "ช่วยปรับปรุงอีเมลฉบับร่างนี้ ให้ [สิ่งที่ต้องการปรับปรุง]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยปรับปรุงอีเมลฉบับร่างนี้ ให้ดูเป็นทางการมากขึ้น"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยตรวจสอบ และแก้ไข ไวยากรณ์ คำศัพท์ และสำนวนภาษา


11. สร้าง Survey เก็บข้อมูล แบบ Pro

ปัญหา:

แบบสอบถาม ที่ดี ต้อง กระชับ เข้าใจง่าย และได้ข้อมูลตรงจุด

ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยสร้างแบบสอบถาม [รูปแบบคำถาม] เกี่ยวกับ [เรื่อง] สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยสร้างแบบสอบถาม ความพึงพอใจของพนักงาน แบบ Multiple Choice เกี่ยวกับ สวัสดิการของบริษัท สำหรับพนักงาน Gen Y"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT ช่วยคุณสร้างแบบสอบถาม ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Multiple Choice, Rating Scale, Open-ended
 • คำสั่ง: "ช่วยแปลแบบสอบถามนี้ เป็นภาษา [ภาษา]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยแปลแบบสอบถามนี้ เป็นภาษาอังกฤษ"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยแปลแบบสอบถามของคุณ เป็นภาษาต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสละสลวย

12. อัพเดท HR Trend ไม่ให้ Out

ปัญหา:

โลกหมุนเร็ว งาน HR ก็เช่นกัน มีเรื่องใหม่ๆ ให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายแรงงาน เทรนด์ HR เทคโนโลยี HR

ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับ [เทรนด์ HR ที่สนใจ] ใน [ปี/ช่วงเวลา]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับ เทรนด์ HR Analytics ในปี 2024"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT เปรียบเสมือน "ห้องสมุด HR" ขนาดใหญ่ ที่รวบรวม บทความ งานวิจัย ข่าวสาร ที่อัพเดท
 • คำสั่ง: "ช่วยสรุป [บทความ] นี้ ให้ฟังหน่อย"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT ช่วยสรุป บทความ ข่าว หรือ Ebook ที่ยาวเหงือก ให้กระชับ เข้าใจง่าย ประหยัดเวลา

13. ฝึกภาษาอังกฤษ สำหรับ HR

ปัญหา:

งาน HR ยุคใหม่ ต้องใช้ภาษาอังกฤษ แต่ก็ยังไม่มั่นใจ กลัวเขียนผิด พูดผิด

ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยแปล [ประโยคภาษาไทย] นี้เป็นภาษาอังกฤษ แบบ [ลักษณะภาษา]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยแปล "สวัสดิการของบริษัทเรา ดีมาก" นี้เป็นภาษาอังกฤษ แบบ Business"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยแปลภาษา พร้อมทั้งแนะนำ สำนวน และ คำศัพท์ ที่เหมาะสม
 • คำสั่ง: "ช่วยตรวจสอบไวยากรณ์ และคำศัพท์ ใน [ประโยคภาษาอังกฤษ] นี้"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะตรวจสอบไวยากรณ์ คำศัพท์ และให้คำแนะนำในการปรับปรุง


14. เตรียมพร้อมรับมือ กับทุกคำถามสัมภาษณ์งาน

ปัญหา:

การสัมภาษณ์งาน คือ ด่านสำคัญ ที่ HR ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็น การเตรียมคำถาม การประเมินคำตอบ และการตัดสินใจ

ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยแนะนำคำถามสัมภาษณ์งาน สำหรับตำแหน่ง [ตำแหน่งงาน] โดยเน้น [ทักษะ] และ [ประสบการณ์]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยแนะนำคำถามสัมภาษณ์งาน สำหรับตำแหน่ง Project Manager โดยเน้น ทักษะการบริหารทีม การบริหารเวลา และประสบการณ์ Agile"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยคุณรวบรวม และ "คัดสรร" คำถามสัมภาษณ์ ที่ "ตรงจุด" และ "วัดผลได้จริง"
 • คำสั่ง: "ช่วยประเมิน [คำตอบของผู้สมัคร] นี้ หน่อย"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยวิเคราะห์ และประเมิน คำตอบของผู้สมัคร โดยพิจารณาจาก ความเกี่ยวข้อง ความชัดเจน และ ความน่าเชื่อถือ

15. สร้าง Personal Branding ให้ ปังปุริเย่

ปัญหา:

ยุคนี้ ใครๆ ก็ Personal Branding HR เองก็เช่นกัน ยิ่งถ้าอยากก้าวหน้า เป็น HR สาย Strategic ยิ่งต้อง "สร้างแบรนด์" ให้ตัวเอง

ปลดล็อคด้วย ChatGPT:

 • คำสั่ง: "ช่วยแนะนำวิธีสร้าง Personal Branding สำหรับ HR ด้าน [ความเชี่ยวชาญ]"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยแนะนำวิธีสร้าง Personal Branding สำหรับ HR ด้าน HR Analytics"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะแนะนำ Platform เนื้อหา และ กิจกรรม ที่เหมาะสมกับ Personal Branding ของคุณ
 • คำสั่ง: "ช่วยเขียน Bio สำหรับ [แพลตฟอร์ม] ให้หน่อย"
  • ตัวอย่าง: "ช่วยเขียน Bio สำหรับ LinkedIn ให้หน่อย"
  • ผลลัพธ์: ChatGPT จะช่วยเขียน Bio ที่น่าสนใจ สื่อสาร ความเป็นตัวตน และความเชี่ยวชาญของคุณ ได้อย่างมืออาชีพ

ChatGPT: ก้าวสู่ HR ยุคใหม่ ที่เหนือกว่า

เห็นไหมว่า ChatGPT ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และไม่ใช่ "ศัตรู" ที่เข้ามาแย่งงาน HR แต่เป็น "มิตรแท้" ที่จะช่วยให้ HR อย่างเราๆ ทำงานได้อย่าง "มีความสุข" "สร้างสรรค์" และ "ทรงพลัง" มากขึ้น อย่ารอช้า! ลองนำ 15 คำสั่ง ChatGPT นี้ ไปปรับใช้กับงาน HR ของคุณ แล้วคุณจะค้นพบว่า โลกแห่ง HR ยุคใหม่ ที่ ChatGPT เปิดประตูรออยู่ นั้น "มหัศจรรย์" แค่ไหน!

โอกาสที่จะได้พัฒนาทักษะอัพเกรดตัวเองเป็น HR ยุคใหม่:

สัมมนาฟรี! เรียนรู้การใช้ ChatGPT คำสั่งภาษาไทย เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง เพิ่มประสิทธิภาพงาน HR 300%!
สัมมนาฟรี! เสาร์ 13 กรกฎาคม ปฏิวัติงาน HR ยุคใหม่ให้เหนือชั้นด้วยพลัง AI ChatGPT


สัมมนาฟรี!
เรียนรู้การใช้ ChatGPT คำสั่งภาษาไทย เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง เพิ่มประสิทธิภาพงาน HR 300%!


#สิ่งที่จะได้จากสัมมนา


- เขียน Job Description ดึงดูดผู้สมัคร: เรียนรู้วิธีใช้ ChatGPT เขียน Job Description ภาษาไทย ครอบคลุมทุกประเด็น ภายใน 1 นาที!
- ตั้งคำถามสัมภาษณ์ทุกตำแหน่ง: ไม่ว่าใครจะสมัครงานในตำแหน่งไหน ตั้งคำถามได้ครบ จบ ใน 1 นาที!
- วางแผนพัฒนาบุคคล: ด้วย AI ChatGPT คุณสามารถเขียนแผนพัฒนาบุคคลให้กับพนักงานทุกตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูล
และอื่นๆที่จะได้เพิ่ม สำหรับคนที่รับฟังสัมมนานี้เท่านั้น!

#สัมมนานี้

เหมาะสำหรับ:

* HR มืออาชีพที่ต้องการยกระดับทักษะการทำงาน
* หัวหน้างานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
* ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
* เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 ผู้สนใจเรียนรู้การใช้งาน ChatGPT คำสั่งภาษาไทย


#ข้อมูลจัดงาน

⏰ วันและเวลา
- เสาร์ที่ 13 กรกฎาคม เวลา 10.00-12.00 น.

🖥 สถานที่
- เรียนผ่าน Zoom Online เรียนพร้อมกันทั่วไทย


#อย่าพลาด

โอกาสพัฒนาทักษะและยกระดับงาน HR ของคุณ!

#รับเพียง50ที่นั่ง
#สนใจเข้าฟัง

คลิก👇
https://benzio.net/hr/

Categories: : ChatGPT Prompts