30 คำสั่ง ChatGPT Prompts for Business (ชุดคำสั่งภาษาไทย)

ChatGPT เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถในการช่วยธุรกิจในหลากหลายด้าน ด้วยความสามารถในการสร้างข้อเสนอไอเดียใหม่ๆ

30 คำสั่ง ChatGPT prompts ที่คุณสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาแนวคิดและการแก้ไขปัญหาในธุรกิจของคุณ:


1. "ช่วยฉันคิดคำนวณต้นทุนและกำไรของการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่"

2. "สร้างไอเดียเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดที่น่าสนใจสำหรับเดือนหน้า"

3. "เขียนแบบโครงสร้างสำหรับบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเปลี่ยนวงการ"

4. "สร้างเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียที่เน้นไปที่กลุ่มเป้าหมายของเรา"

5. "ช่วยฉันสร้างคำตอบเพื่อการสนทนากับลูกค้าเกี่ยวกับคำถามที่พบบ่อย"


6. "พัฒนาเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการก่อตัวของธุรกิจของเรา"

7. "ช่วยฉันสร้างคำขอสนับสนุนเพื่อการระดมทุนสำหรับโครงการใหม่"

8. "ตั้งคำถามเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ของเรา"

9. "เขียนอธิบายสินค้าและบริการของเราให้น่าสนใจและชัดเจน"

10. "ช่วยฉันเตรียมแผนธุรกิจสำหรับการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ"


11. "สร้างคำถามเกี่ยวกับแนวโน้มในตลาดที่อาจส่งผลต่อธุรกิจของเรา"

12. "ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีทำให้ลูกค้าเดิมกลับมาใช้บริการอีกครั้ง"

13. "เขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอการสร้างสรรค์เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา"

14. "ช่วยฉันสร้างคำถามเพื่อทดสอบความคาดหวังของลูกค้าต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่"

15. "สร้างคำถามเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการและปัญหาของตลาด"


16. "ช่วยฉันสร้างแผนการตลาดสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่"

17. "เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา"

18. "ช่วยฉันสร้างคำถามเพื่อทดสอบความพร้อมของธุรกิจในการทำธุรกรรมออนไลน์"

19. "สร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจ"

20. "ช่วยฉันสร้างคำถามเพื่อหาวิธีปรับปรุงกระบวนการธุรกิจของเรา"


21. "พัฒนาคำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของลูกค้าต่อพื้นที่ตลาด"

22. "ช่วยฉันเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอการสอนเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา"

23. "สร้างคำถามเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันในตลาด"

24. "ช่วยฉันพัฒนาแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่"

25. "เขียนแบบสอบถามเพื่อหาความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการของเรา"


26. "สร้างเนื้อหาสำหรับเว็บไซต์ที่เน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ"

27. "ช่วยฉันสร้างคำถามเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มทางเทคโนโลยีที่อาจมีผลต่อธุรกิจของเรา"

28. "สร้างคำถามเพื่อทดสอบความเหมาะสมของกลยุทธ์การตลาด"

29. "ช่วยฉันเตรียมแผนการเพิ่มยอดขายสำหรับเทศกาลหรืองานสำคัญ"

30. "สร้างเนื้อหาสำหรับอีเมล์การตลาดที่เรียกด่วนและมีประสิทธิภาพ"

3 หนังสือ eBook คู่มือคำสั่ง AI ครบเครื่อง เพียง 290 บาท (ปกติ 5,700)
3 หนังสือ eBook คู่มือคำสั่ง AI ครบเครื่อง


บทความด้านบนเป็นตัวอย่างเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้คุณมีได้ใช้งาน ChatGPT prompts สำหรับธุรกิจ


คุณสามารถปรับแต่งคำสั่งเหล่านี้ให้เข้ากับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณได้ตามชอบครับ :)


หากสนใจเรียนรู้ ChatGPT เพิ่มเติม ดูได้ที่ # ChatGPT Prompts

Categories: : ChatGPT Prompts